Asociatia de Marketing a Studentilor din Romania, sediul în București, str. Pictor Stefan Dimitrescu nr. 65, București, organizeaza, in baza Ordinului Nr. 6712/890/2017 din 7 noiembrie 2017 privind aprobarea modului de efectuare a achizi iilor în cadrul proiectelor cu finantare europeană implementate în parteneriat, elaborată în conformitate cu prevederile art. 8 În cazul proiectelor implementate …